Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phụ cấp độc hại theo hiện vật"

phụ cấp độc hại theo hiện vật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phụ cấp độc hại theo hiện vật.

Truy lĩnh phụ cấp độc hại theo hiện vật chưa được chi trả?.

Truy lĩnh phụ cấp độc hại theo hiện vật chưa được chi trả?.
Chào luật sư. Vào tháng 11 năm 2012 em được điều động về khoa cận lâm sàng - phòng chụp x-quang của bệnh viện quận A, vị trí làm việc của em là làm hành chính trong phòng x-quang,và từ đó đến nay em không được hưởng phụ cấp độc hại và phụ cấp hiện vật, cho đến tháng 8 năm 2016 em mới được duyệt cho lãnh phụ cấp độc hại và phụ cấp hiện vật. Vậy em xin hỏi em có thể xin truy lĩnh phụ cấp độc hại và phụ cấp hiện vật từ tháng