Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phụ cấp nhà giáo"

phụ cấp nhà giáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phụ cấp nhà giáo.

Thực hiện chế độ phụ cấp đối với giảng viên chưa thi tuyển hoặc xét tuyển vào biên chế ?

Thực hiện chế độ phụ cấp đối với giảng viên chưa thi tuyển hoặc xét tuyển vào biên chế ?
Kính gửi luật sư! chúng tôi ở Trường ĐH Kiên Giang (đơn vị sự nghiệp công lập). Hiện nay, trong trường của chúng tôi ngoài những viên chức trong biên chế còn có một số thầy, cô đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên với nhiệm vụ là giảng viên giảng dạy tại các khoa (các đối tượng này chưa thi tuyển hoặc xét tuyển