Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo"

phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Tư vấn hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ?

Tư vấn hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ?
Thưa Luật sư! Tôi có câu hỏi cần tư vấn. Tôi bắt đầu giảng dạy ở 1 trường THCS từ tháng 01/9/1998 đến tháng 01/3/1999 tôi hết tập sự chuyển sang biên chế chính thức. Tôi giảng dạy ở trường đó đến hết tháng 02/2011.