Luật sư tư vấn về chủ đề "phù hợp thực tế"

phù hợp thực tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phù hợp thực tế.

Dự thảo tiền lương trong khối doanh nghiệp nhà nước - Không phù hợp thực tế

Dự thảo tiền lương trong khối doanh nghiệp nhà nước - Không <strong>phù</strong> <strong>hợp</strong> <strong>thực</strong> <strong>tế</strong>
Nếu lương bình quân của người lao động dưới 5 triệu đồng một tháng thì lương bình quân của thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc không được vượt quá 10 lần là một nội dung của Dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước, đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...