Luật sư tư vấn về chủ đề "phụ nữ mang thai"

phụ nữ mang thai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phụ nữ mang thai.

Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai. Vậy, bên cạnh thỏa thuận giữa hai bên, để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ cần thực hiện thủ tục gì?

Mẫu Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Mẫu Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai. Vậy, bên cạnh thỏa thuận giữa hai bên, để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ cần thực hiện thủ tục gì?