Luật sư tư vấn về chủ đề "phúc lợi xã hội" - Trang 4

phúc lợi xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phúc lợi xã hội.

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - hộilợi ích quốc gia

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - <strong>xã</strong> <strong>hội</strong> vì <strong>lợi</strong> ích quốc gia
Thắc mắc quy định mới của luật đất đai về thu hồi đất ? Tư vấn về việc thu hồi đất và bồi thường ? Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc bồi thường tái định cư khi thu hồi đất ? Nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

hội dân sự ?

<strong>Xã</strong> <strong>hội</strong> dân sự ?
Bài này nảy ra trong đầu người viết sau khi đọc một bài báo trong Le Monde vào đầu năm nay (24-2-2004) nhan đề: “Sự thức tỉnh công dân của người Trung Quốc”. Bài báo tóm tắt và bình luận một bài viết của một tác giả Trung Quốc, Qiu Feng, đăng trong một tạp chí Trung Quốc, Zinwen Zhoukan, nói về“phong trào tranh đấu mới đang xảy ra hiện nay cho dân quyền” tại láng giềng của chúng ta. “Phong trào”! “tranh đấu”! “dân quyền”! Nghe mà phát sợ!