Luat Minh Khue

phương thức bảo vệ

phương thức bảo vệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phương thức bảo vệ

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ ?

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ ?
Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ: Bí mật kinh doanh (hay còn được biết đến là bí mật thương mại) là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.