Luật sư tư vấn về chủ đề "protected plant species"

protected plant species | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề protected plant species.

Circular No. 11/2013/TT-BNNPTNT

Circular No. 11/2013/TT-BNNPTNT
Circular No. 11/2013/TT-BNNPTNT dated February 06, 2013 of the Ministry of Agriculture and Rural Development on promulgating the list of protected plant species: