Luat Minh Khue

quá hạn mức giao đất

quá hạn mức giao đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quá hạn mức giao đất

Chế độ sử dụng đất và thu hồi đất ?

Chế độ sử dụng đất và thu hồi đất ?
Kính chào luật Minh Khuê, xin hỏi mỗi cá nhân có quyền sở hữu bao nhiêu héc ta đất do nhà nước cấp? Quá bao nhiêu héc ta thi nhà nước thu hồi và có được đền bù không? Nếu còn đất tôi mua thêm số lượng không hạn chế thì luật đất đai có quy định gì không, có thu hồi và đền bù không? Xin chân thành cảm ơn!