Luật sư tư vấn về chủ đề "quá trình hoạt động"

quá trình hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quá trình hoạt động.

Trường hợp của tôi làm thế nào để có lương hưu?

Trường hợp của tôi làm thế nào để có lương hưu?
Thưa Luật sư, tôi xin phép hỏi Luật sư mấy vấn đề này được không ạ (Tôi xin sơ lược quá trình hoạt động của mình). Tôi sinh năm 1957, tháng 2/1975 nhập ngũ (đóng quân ở vùng Tây Nam) đến tháng 5/1981 phục viên: