Luat Minh Khue

quý

quý 3 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quý 3

Đăng ký sổ tạm trú KT3 ?

Đăng ký sổ tạm trú KT<strong>3</strong> ?
việc thì tôi có thể làm sổ kt3 để thuận tiện cho con cái đi học được không? Mong được luật sư giải

Trọng tài kinh tế “người thứ 3” công bằng

Trọng tài kinh tế “người thứ <strong>3</strong>” công bằng
Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Trọng tài kinh tế đã, đang và sẽ trở thành cách giải quyết hiệu quả, tích cực nhất mà DN lựa chọn. Các DN VN cũng nên "chơi" theo cách này để tránh các vụ kiện kinh tế không cần thiết trước tòa mà vẫn bảo toàn mối quan hệ hợp tác với bên tranh chấp – Đó là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế và luật pháp.

Mẫu Giấy bảng tính lương năm ( Mẫu số 3)

Mẫu Giấy bảng tính lương năm ( Mẫu số <strong>3</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy bảng tính lương năm ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ