Luat Minh Khue

quản lý nhà nước về lao động

quản lý nhà nước về lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quản lý nhà nước về lao động

Quản lý nhà nước về lao động là gì?

Quản lý nhà nước về lao động là gì?
Thưa luật sư! Em muốn hỏi vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về lao động là quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động, vậy có bao gồm luôn cả quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người lao động không? Em xin trân thành cảm ơn