Luật sư tư vấn về chủ đề "qua nhiều chủ"

qua nhiều chủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề qua nhiều chủ.

Muốn chuyển nhượng nhà khi có nhiều chủ sở hữu?

Muốn chuyển nhượng nhà khi có <strong>nhiều</strong> <strong>chủ</strong> sở hữu?
Thưa luật sư, kính mong luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề như sau: Bố mẹ tôi có 7 người con gồm 4 trai và 3 gái. Bố mẹ tôi mất đi không có di chúc, để lại cho chúng tôi thừa hưởng một ngôi nhà. Nhà gồm có 3 căn, mỗi căn có 1 trêt và 2 lầu. Hiện tại chị cả cùng gia đình chị ở một căn. Những người khác thì đã định cư ở nước ngoài.

hiện nhiều nghĩa vụ

 hiện <strong>nhiều</strong> nghĩa vụ
Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các chủ thể cùng nhận một tài sản để bảo đảm thực hiện