Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quan 7"

Quan 7 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quan 7.

Sắc lệnh 7/SL

Sắc lệnh <strong>7</strong>/SL
về tổ chức Văn phòng các bộ và các cơ quan trực thuộc các bộ

Thông tư 7-LĐ/TT

Thông tư <strong>7</strong>-LĐ/TT
đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan

Thông tư 7/TT-NH7

Thông tư <strong>7</strong>/TT-NH<strong>7</strong>
Hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Nghị quyết 42/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 42/2009/NQ-HĐND<strong>7</strong>
Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm

Thông tư 7-LĐTBXH

Thông tư <strong>7</strong>-LĐTBXH
Hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo Quyết định số 327-CT ngày 15-09-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Nghị định 7/CP

Nghị định <strong>7</strong>/CP
Ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Sắc lệnh 7

Sắc lệnh <strong>7</strong>
Về việc để sự buôn bán và chuyên trở thóc gạo được tự do trong toàn hạt Bắc bộ

Quyết định 7-HĐBT

Quyết định <strong>7</strong>-HĐBT
Về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên

Thông tư 7-TT

Thông tư <strong>7</strong>-TT
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học

Thông tư 7/TBXH

Thông tư <strong>7</strong>/TBXH
Hướng dẫn thi hành QĐ số 105-HĐBT ngày 25/6/1982 của HĐBT về phụ cấp tạm thời đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành rồi về hưu, nghỉ hưu vì mất sức lao động hoặc thôi việc và đối với người bị thương, gia đình liệt sĩ thuộc diện