Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quận 7"

quận 7 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quận 7.

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần 7 IPC7

Bảng phân loại sáng chế quốc tế lần <strong>7</strong> IPC<strong>7</strong>
Phân loại sáng chế quốc tế IPC: Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là công cụ tra cứu có hiệu quả giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc xác định tính mới,trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật.

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục <strong>7</strong>b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách học viên ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/<strong>7</strong>/2018
Đây là nội dung trọng điểm được thể hiện trong Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kí đã thông qua ngày 13/11/2017:

Mẫu Giấy phép lao động (Mẫu số 7)

Mẫu Giấy phép lao động (Mẫu số <strong>7</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.