Luat Minh Khue

quân dự bị

quân dự bị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quân dự bị

Chính sách quân nhân dự bị?

Chính sách quân nhân dự bị?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Chính sách đối với quân nhân dự bị đang thực hiện lệnh tổng động viên được quy định như thế nào?