Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quân dự bị"

quân dự bị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quân dự bị.

Chính sách quân nhân dự bị?

Chính sách quân nhân dự bị?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Chính sách đối với quân nhân dự bị đang thực hiện lệnh tổng động viên được quy định như thế nào?