Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi"

quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi.

Quan hệ với người dưới 18 tuổi.

Quan hệ với người dưới 18 tuổi.
Bạn em 17 tuổi đã có thai được hơn 3 tháng. Nhưng gia đình phía nhà trai không chịu trách nhiệm với việc của mình làm. Liệu bạn em có thể căn cứ được điều luật nào để đưa đơn kiện được không ạ.