Luat Minh Khue

quân hàm

quân hàm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quân hàm

Tư vấn xét phong quân hàm trong quân đội ?

Tư  vấn xét phong quân hàm trong quân đội ?
Chào luật sư công ty Luật Minh Khuê, Tôi đang là viên chức quốc phòng. Vị trí phó phòng công ty con của tổng công ty thuộc doanh nghiệp quân đội. Vậy nếu xét phong quân hàm, tôi được xét trần quân hàm ở mức nào?

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...