Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ bất chính"

quan hệ bất chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ bất chính.

Có thể khởi kiện người phụ nữ quan hệ bất chính với ba không ?

Có thể khởi kiện người phụ nữ quan hệ bất chính với ba không ?
Thưa Luật sư, ba em có quan hệ bất chính với một người phụ nữ đang có gia đình ở gần nhà đồng thời cách đây một năm cũng là hàng xóm thân thiết. Do mẹ em cho gia đình người phụ nữ đó mượn tiền nhưng không lấy tiền lãi nên họ làm tiệc rồi mời ba mẹ em đến chơi tạo quan hệ thân thiết. Sau đó ba em và người phụ nữ này có quan hệ bất chính.