Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ cha mẹ"

quan hệ cha mẹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ cha mẹ.

Vấn đề xác định quan hệ cha mẹ và con

Vấn đề xác định quan hệ cha mẹ và con
Gia đình là tế bào của xã hội, tại đó tồn tại mối quan hệ ruột thịt và tình thương, gắn bó các chủ thể một cách thường xuyên, lâu dài, thậm chí suốt cả đời người về tình cảm và nghĩa vụ. Trong các mối quan hệ đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con được duy trì lâu bền nhất do yếu tố tình cảm chi phối và cũng vô cùng tế nhị.