Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quan hệ quốc tế"

quan hệ quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan hệ quốc tế.

Tìm hiểu về quan hệ giữa ngoại giao và công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong thập kỷ sau miền Nam được giải phóng

Tìm hiểu về quan hệ giữa ngoại giao và công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong thập kỷ sau miền Nam được giải phóng
Nhiều người đã viết về ngoại giao của Việt Nam sau miền Nam Việt Nam được giải phóng. Và nhiều người cũng đã phân tích thành quả của công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong thập kỷ 1976-1986. Nhưng ít người đã cho biết rõ hai nhiệm vụ nầy có quan hệ mật thiết với nhau như thế nào và tương tác của nó ra sao. Trong cuốn sách về ngoại giao của Việt Nam có nhiều chi tiết nhất, ông Lưu Văn Lợi viết như sau:

Xác định pháp luật điều chỉnh thẩm quyền đại diện doanh nghiệp trong quan hệ quốc tế

Xác định pháp luật điều chỉnh thẩm quyền đại diện doanh nghiệp trong quan hệ quốc tế
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để tồn tại, doanh nghiệp phải có người đại diện. Việc xác định ai là người có thẩm quyền đại diện doanh nghiệp trong giao dịch sẽ tuân theo pháp luật Việt Nam nếu doanh nghiệp đó là doanh nghiệp Việt Nam và giao dịch đó được thực hiện ở Việt Nam.

Quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự trong luật khoa học và công nghệ

Quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự trong luật khoa học và công nghệ
Trong bài này, tác giả bàn về một khu vực cũng chưa được Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quan tâm, đó là khu vực xã hội dân sự (XHDS). Theo tác giả, từ khi Luật KH&CN được công bố đến nay, xã hội ta đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao, trong đó có một đặc điểm quan trọng là khu vực XHDS đang ngày càng phát triển. Vì thế, Luật cần được sửa đổi, bổ sung để sao cho có thể vươn “tầm tay” tới khu vực có những biến đổi lớn lao đó.