Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lí"

quản lí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lí.

Nội dung quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai?

Nội dung quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai?
Thưa luật sư, Tôi nhờ luật sư tư vấn một câu hỏi lý thuyết trong lĩnh vực luật đất đai: Căn cứ vào pháp luật đất đai hiện hành trình bày những nội dung quản lí nhà nước về đất đai? Trong các nội dung đó nội dung nào là quan trọng nhất để nhà nước căn cứ vào đó mà quản lí việc sử dụng đất ? tại sao? Người gửi: hoanghang

Tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế là gì ? Quy định về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế là gì ? Quy định về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là tội phạm về kinh tế được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (trước đây đã hết hiệu lực) và trong Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Hiện đang có hiệu lực). Bài viết phân tích cụ thể về các tội danh này:

Cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực tài chính và năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lí nhà nước về tự vệ thương mại với các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam

Cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực tài chính và năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lí nhà nước về tự vệ thương mại với các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam
Câu hỏi của khách hàng: "Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về tự vệ thương mại với các tổ chức và doanh nghiệp, năng lực tài chính trên thế giới? Cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực tài chính và năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lí nhà nước với các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam?..."