Luat Minh Khue

Quản lý

Quản lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quản lý

Kỹ năng quản

Kỹ năng <strong>quản</strong> <strong>lý</strong>
Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản tài năng trong đám đông? Hãy nhìn vào một khung

10 lỗi người quản

10 lỗi người <strong>quản</strong> <strong>lý</strong>
Quản có thể là một công việc không mấy thú vị. Trong quá trình làm việc, người quản không

Minh bạch trong quản

Minh bạch trong <strong>quản</strong> <strong>lý</strong>
Quá trình thực hiện minh bạch và trách nhiệm giải trình không hề dễ dàng, vì có thể gặp nhiều trở ngại. Nhưng nếu cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên, chắc chắn sẽ khắc phục được trở ngại, tìm ra được những hình thức thích hợp để thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực.

Quản doanh nghiệp tư nhân ?

<strong>Quản</strong> <strong>lý</strong> doanh nghiệp tư nhân ?
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Khi nhà nước quản kinh doanh

Khi nhà nước <strong>quản</strong> <strong>lý</strong> kinh doanh
Nếu nền kinh tế tập trung bao cấp công hữu hóa không chấp nhận thành phần kinh tế tư nhân, thì ngược lại, nền kinh tế thị trường nhiều thành phần lại đòi hỏi phải có thành phần kinh tế nhà nước, đơn giản chỉ vì nếu thiếu, thì đó không còn là kinh tế thị trường nhiều thành phần nữa.

Hai bất cập trong quản Internet

Hai bất cập trong <strong>quản</strong> <strong>lý</strong> Internet
Trong năm qua viễn thông và Internet ở VN tiếp tục có bước phát triển nhanh. Tính đến nay, số thuê bao điện thoại di động đạt hơn 4 triệu, với khoảng 6 triệu thuê bao cố định đã đưa tổng số thuê bao điện thoại lên khoảng 10 triệu, đạt mật độ 12,2 máy trên 100 dân.

Quản người chưa thành niên?

<strong>Quản</strong> <strong>lý</strong> người chưa thành niên?
Người chưa thành niên là người chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Vì vậy, về nguyên tắc, họ không được phép tự quyết những việc quan trọng, lớn lao. Đáng tiếc là luật này cấm, nhưng luật khác lại mặc nhiên cho người nữ chưa thành niên được phép làm những việc hệ trọng nhất của cuộc đời, đó là lấy chồng và sinh đẻ.

Nội dung quản nhà nước về nhà ở ?

Nội dung <strong>quản</strong> <strong>lý</strong> nhà nước về nhà ở ?
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở. 2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và tổ chức thực hiện các văn bản đó.