Luat Minh Khue

quản lý điều hành

quản lý điều hành - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quản lý điều hành

Hỏi về việc ủy quyền quản lý điều hành công ty?

Hỏi về việc ủy quyền quản lý điều hành công ty?
Thưa luật sư, Tôi có 40% vốn góp trong công ty TNHH nhiều thành viên đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nay do tình hình sức khỏe, tôi muốn ủy quyền cho người khác để quản lý điều hành công ty trong thời gian 2 năm. Hỏi tôi có được ủy quyền như vậy không?

Luật sư Lê Minh Trường

Luật sư Lê Minh Trường
Ông Lê Minh Trường là Giám đốc/Luật sư điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty luật MINH KHUÊ và là Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHHH tư vấn SUNLAW. Luật sư Lê Minh Trường đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, lĩnh vực tư vấn truyền thông.