Luật sư tư vấn về chủ đề "Quan Ly Su Dung"

Quan Ly Su Dung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quan Ly Su Dung.

Sách Luật Kinh tế (chuyên khảo) - TS. Nguyễn Thị Dung

Sách Luật Kinh tế (chuyên khảo) - TS. Nguyễn Thị <strong>Dung</strong>
Pháp luật kinh tế được hiểu là một hệ thống nhiều lĩnh vực pháp luật khá rộng, nhằm cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho thực tiễn kinh doanh và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh cuốn sách "Sách Luật Kinh tế (chuyên khảo)" đã được biên soạn.