Luật sư tư vấn về chủ đề "Quan Ly Tan Tam"

Quan Ly Tan Tam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quan Ly Tan Tam.

Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) là gì ? Nội dung chính của Tam Bảo Kinh

<strong>Tam</strong> Bảo Kinh (Ratana Sutta) là gì ? Nội dung chính của <strong>Tam</strong> Bảo Kinh
1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh phúc! Tất cả hãy chăm chú lắng nghe những lời này. 2. Tất cả hãy chú tâm suy niệm; hãy biểu lộ lòng từ ái đối với chúng sanh trong cảnh người;