Luật sư tư vấn về chủ đề "Quan niệm pháp lý"

Quan niệm pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quan niệm pháp lý.

Quan niệm về một hệ thống pháp luật hoàn thiện

Quan niệm về một hệ thống pháp luật hoàn thiện
Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 48). Ngày 21/3/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Kế hoạch số 900/UBTVQH11 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48 (Kế hoạch 900).
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook