Luật sư tư vấn về chủ đề "quân sự"

quân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quân sự.

Lạm dụng chính sách về quân sự để gia tăng hoạt động chạy đua vũ trang trong các thể chế chính trị.

Lạm dụng chính sách về quân sự để gia tăng hoạt động chạy đua vũ trang trong các thể chế chính trị.
Sức mạnh quân sự là tổng thể lực lượng vật chất và tinh thần của một nhà nước (hay liên minh các nước) và khả năng huy động các lực lượng đó để đạt được mục đích của chiến tranh. Nhưng việc lạm dụng sức mạnh quân sự để chạy đua vũ trang hiện nay đang là vấn đề đang lo ngại trên thế giới.

Tư tưởng về chiến tranh trong thời kỳ phong kiến Quân chủ.

Tư tưởng về chiến tranh trong thời kỳ phong kiến Quân chủ.
trong thời kỳ phong kiến. Đời sống của các quốc gia cũng như đời sống của con người. Mỗi người có quyền giết trong trường hợp bị tấn công tự nhiên; mỗi quốc gia có quyền tiến hành chiến tranh khi cần phải tự vệ.Tuy nhiên, quan điểm về chiến tranh thời kỳ này khác xa so với hiện tại.

Phân tích mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật

Phân tích mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật
Hiện nay, lợi dụng việc góp ý về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, một số người đã kiến nghị rằng “các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào”. Điều đó là trái với mục tiêu phát triển Chủ Nghĩa Xã Hội.