Luật sư tư vấn về chủ đề "quân sự"

quân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quân sự.

Thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?
Thưa luật sư trường hợp của em như sau: con trai dì em đang đi bộ đội nghĩa vụ nhưng bây giờ dì bị ung thu giai đọan cuối, chồng dì mất rồi, con gái đi lấy chồng, bây giờ ở nhà chỉ có dì và mẹ chồng nhưng đã 83 tuổi. Di muốn xin cho con trai dừng nghĩa vụ quân sự để ở nhà chăm sóc dì thi cần những thủ tục gì?