Luật sư tư vấn về chủ đề "Quận Thanh Xuân"

Quận Thanh Xuân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quận Thanh Xuân.

Quyết định số 1397/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2011 - 2016

Quyết định số 1397/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2011 - 2016
Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2011 - 2016

Quyết định 5236/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 địa điểm thuộc địa giới hành chính các quận Đống Đa, quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và huyện Từ Liêm - Hà Nội

Quyết định 5236/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 địa điểm thuộc địa giới hành chính các quận Đống Đa, quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và huyện Từ Liêm - Hà Nội
Ngày 14 tháng 11 năm 2012 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5236/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 địa điểm thuộc địa giới hành chính các quận Đống Đa, quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và huyện Từ Liêm - Hà Nội