Luật sư tư vấn về chủ đề "quản trị"

quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản trị.

Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp

Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp
Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế của chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng.

Bảo vệ cổ đông thiểu số: Những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn

Bảo vệ cổ đông thiểu số: Những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn
Để huy động triệt để nguồn vốn đang nhàn rỗi trong nhân dân tham gia thị trường, Luật Doanh nghiệp đã có những quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên góp vốn, các cổ đông chỉ góp vốn với một tỷ lệ nhỏ ( gọi chung là các cổ đông thiểu số). Tuy nhiên, việc thực hiện những quy định của Luật Doanh nghiệp trong thực tế đã và đang gặp một số vướng mắc lớn cần được nghiên cứu, tháo gỡ.

Bạn có thực sự biết nhân viên nghĩ gì ?

Bạn có thực sự biết nhân viên nghĩ gì ?
Các chiến dịch chính trị thường đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực này khi kiểm tra các thông điệp của thị trường và tiến hành trưng cầu dân ý. Bằng việc đánh giá ảnh hưởng và nhận thức, họ có thể định hình và tái định hình thông điệp của mình để có được ảnh hưởng tốt hơn. (Một số người có thể cho rằng điều này là việc chạy theo thị hiếu, những người khác có thể coi đó là hành động phản ứng nhanh).