Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản trị"

quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản trị.

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp là việc xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác của công ty.

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên
Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên là hai cơ quan đầu não của doanh nghiệp, mọi quyết định của cơ quan này đều tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng quy chế quản lý điều hành của HĐQT/HĐTV cho mỗi công ty đòi hỏi đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi về chuyên môn và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý điều hành doanh nghiệp.

Bảo vệ cổ đông thiểu số: Những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn

Bảo vệ cổ đông thiểu số: Những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn
Để huy động triệt để nguồn vốn đang nhàn rỗi trong nhân dân tham gia thị trường, Luật Doanh nghiệp đã có những quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên góp vốn, các cổ đông chỉ góp vốn với một tỷ lệ nhỏ ( gọi chung là các cổ đông thiểu số). Tuy nhiên, việc thực hiện những quy định của Luật Doanh nghiệp trong thực tế đã và đang gặp một số vướng mắc lớn cần được nghiên cứu, tháo gỡ.

Bạn có thực sự biết nhân viên nghĩ gì ?

Bạn có thực sự biết nhân viên nghĩ gì ?
Các chiến dịch chính trị thường đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực này khi kiểm tra các thông điệp của thị trường và tiến hành trưng cầu dân ý. Bằng việc đánh giá ảnh hưởng và nhận thức, họ có thể định hình và tái định hình thông điệp của mình để có được ảnh hưởng tốt hơn. (Một số người có thể cho rằng điều này là việc chạy theo thị hiếu, những người khác có thể coi đó là hành động phản ứng nhanh).