Luat Minh Khue

quảng bá thương hiệu

quảng bá thương hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quảng bá thương hiệu

Đầu tư thương hiệu: Bắt đầu từ trang web

Đầu tư thương hiệu: Bắt đầu từ trang web
Đó là nội dung của hội thảo “Thương hiệu mạnh – Lợi thế cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do VCCI tổ chức ngày 27/10/2009 tại Hà Nội. Chuỗi hội thảo cùng chủ đề còn diễn ra tại TP.HCM, An Giang, Đà Nẵng nhằm giúp doanh nghiệp (DN) nhận thức đúng về thương hiệu.