Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "qui định công chức"

qui định công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề qui định công chức.

Sẽ có qui định về năm nhóm đối tượng công chức

Sẽ có qui định về năm nhóm đối tượng công chức
TTXVN - Bộ Nội vụ vừa hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định Quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.