Luat Minh Khue

Qui định mới về phát hành

Qui định mới về phát hành - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Qui định mới về phát hành

Qui định mới về phát hành, sử dụng hóa đơn

Qui định mới về phát hành, sử dụng hóa đơn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP qui định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Đây là một văn bản pháp luật quan trọng mà các doanh nghiệp không thể không biết. Đặc biệt là những người làm kế toán. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2011 và bạn có thể tải về ngay tại đây.