Luật sư tư vấn về chủ đề "qui định pháp điển hóa"

qui định pháp điển hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề qui định pháp điển hóa.

Pháp điển hóa tại Hoa Kỳ và Một số kinh nghiêm Việt Nam có thể tiếp thu

Pháp điển hóa tại Hoa Kỳ và Một số kinh nghiêm Việt Nam có thể tiếp thu
Hệ thống hóa, pháp điển hóa pháp luật ở Hoa Kỳ hết sức phức tạp vì quốc gia này là một nhà nước liêng bang. Bên cạnh pháp luật liên bang, từng bang có hệ thống pháp luật riêng về những vấn đề, lĩnh vực mà mình được phân quyền. Vậy Việt Nam có thể học được gì từ pháp điển hóa ở Hoa Kỳ?

Bộ pháp điển pháp luật liên bang (US Codes) của Hoa Kỳ

Bộ pháp điển pháp luật liên bang (US Codes) của Hoa Kỳ
Bộ pháp điển pháp luật Liên bang (United States Codes - USC), tập hợp phần lớn các luật đang có hiệu lực do Nghị viện Liên bang Hoa Kỳ ban hành về từng lĩnh vực. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu sự ra đời cũng như cấu trúc, việc duy trì bộ pháp điển này

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam
Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới với lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây. Hoạt động pháp điển hóa của quốc gia này diễn ra như thế nào? Việt Nam có thể học hỏi được gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Hoạt động pháp điển hóa ở Liên minh Châu Âu (EU)

Hoạt động pháp điển hóa ở Liên minh Châu Âu (EU)
EU hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới với 27 nước thành viên. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật do EU ban hành không phải là ít. Vậy, quá trình pháp điển hóa tại Liên minh Châu Âu như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Cộng hòa Liên bang Đức

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Cộng hòa Liên bang Đức
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến vấn đề "Kinh nghiệm pháp điển hóa của Cộng hòa Liên bang Đức". Tại Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động pháp điển hóa diễn ra như thế nào? Việt Nam có thể học hỏi được gì từ hoạt động pháp điển của Đức? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Các bước để tạo lập nên bộ pháp điển theo các chủ đề

Các bước để tạo lập nên bộ pháp điển theo các chủ đề
Để có được một bộ pháp điển thì cấn phải trải qua rất nhiều công đoạn với sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức. Vậy, các bước để xây dựng một bộ pháp điển là gì? Nội dung của mỗi bước như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Một bộ pháp điển có cấu trúc như thế nào?

Một bộ pháp điển có cấu trúc như thế nào?
Bộ pháp điển là văn bản lớn nên thường phải có câu trúc lớn hơn so với các văn bản quy phạm pháp luật thông thường để bảo đảm thuận tiện cho việc thể hiện một cách rõ ràng các nội dung của bộ pháp điển. Vậy một bộ pháp điển có cấu trúc như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Các tiêu chí xây dựng chủ đề của một bộ pháp điển

Các tiêu chí xây dựng chủ đề của một bộ pháp điển
Chủ đề là cấu trúc cao nhất trong bộ pháp điển và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trước khi tiến hành công tác pháp điển hóa. Vậy, các tiêu chí xây dựng chủ đề của bộ pháp điển là gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Cơ quan thực hiện pháp điển hóa tại Việt Nam

Cơ quan thực hiện pháp điển hóa tại Việt Nam
Để pháp điển hóa thành công, phải tiến hành pháp điển hóa đồng bộ tại tất cả các cơ quan ban hành văn bản dưới sự chỉ đạo chung, thống nhất của một cơ quan có thẩm quyền và phải ấn định thời hạn hoàn thành. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền pháp điển hóa? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Hệ thống pháp luật Việt Nam - Những ưu điểm và nhược điểm

Hệ thống pháp luật Việt Nam - Những ưu điểm và nhược điểm
Sau hơn 70 năm hình thành và phát triển, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện với số lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn. Nhưng mặt khác, lại làm phát sinh rất nhiều hệ lụy liên quan đến những nhược điểm, tồn tại của hệ thống pháp luật

Kinh nghiệm pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới

Kinh nghiệm pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới
Pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới chính là phương pháp tiến hành pháp điển hóa về mặt nội dung, là quá trình làm ra các bộ luật - ban hành ra các bộ luật trên cơ sở rà soát, chọn lọc và kế thừa các nguyên tắc, quy phạm, văn bản pháp luật sẵn có...