Luật sư tư vấn về chủ đề "Qui mô thương mại"

Qui mô thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Qui mô thương mại.

Qui mô thương mại theo qui định trong hiệp định TRIPS và qui định của pháp luật Việt nam

Qui mô thương mại theo qui định trong hiệp định TRIPS và qui định của pháp luật Việt nam
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 01 năm 2007. Kể từ thời điểm này, Việt Nam phải thực thi các cam kết của mình với WTO về các lĩnh vực hàng hoá và dịch vụ cũng như các văn kiện của WTO trong đó có Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs).