Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Qui trình xử lý kỷ luật"

Qui trình xử lý kỷ luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Qui trình xử lý kỷ luật.

Qui trình xử lý kỷ luật lao động

Qui trình xử lý kỷ luật lao động
Khi người lao động (nhân viên) trong một công ty có những sai phạm, việc xử lý như thế nào ? Một tình huống giả định : một nhân viên phòng kinh doanh của công ty A đã lén cung cấp danh sách các khách hàng của công ty cho một doanh nghiệp “đối thủ” của công ty A. Hành vi của nhân viên này là vi phạm kỷ luật lao động.