Luat Minh Khue

Quite

Quite - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quite

Quite có nghĩa là gì?

Quite có nghĩa là gì?
Nếu chúng ta nói: "I am quite happy"... Câu này có nghĩa là Bạn phần nào khá hài lòng, khá vui, nhưng không hoàn toàn hài lòng, không hoàn toàn vui. Mà nó cũng có nghĩa là hoàn toàn hài lòng, thực sự vui, 100% hạnh phúc.