Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quite"

Quite | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quite.

Quite có nghĩa là gì?

<strong>Quite</strong> có nghĩa là gì?
Nếu chúng ta nói: "I am quite happy"... Câu này có nghĩa là Bạn phần nào khá hài lòng