Luật sư tư vấn về chủ đề "quốc dân"

quốc dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quốc dân.

Vai trò của logistics đối với hoạt động kinh tế quốc tế, nền kinh tế quốc dân và doanh nghiệp?

Vai trò của logistics đối với hoạt động kinh tế quốc tế, nền kinh tế quốc dân và doanh nghiệp?
Logistics là một thuật ngữ xuất hiện từ khá sớm, bắt nguồn từ tiếng Pháp “loger” có nghĩa là đóng quân. Thuật ngữ logistics ban đầu được sử dụng như một từ chuyên môn trong quân đội, trải qua dòng chảy lịch sử cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, logistics dần được nghiên cứu sâu và ...

Quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 27/8/2021 là nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quy định về miễn, giảm học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên trong cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định về miễn, giảm học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên trong cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày 27/8/2021 Chính Phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nghị định có hiệu lực ngày 15/10/2021

Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân
Giáo dục đại học là một trong các trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ và được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Hệ thống giáo dục quốc dân

Hệ thống giáo dục quốc dân
Hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại là một sản phẩm tự nhiên của Cuộc sống hiện đại, với cốt lõi vật chất là nền sản xuất vật chất.Nền sản xuất hiện đại là nguyên nhân vật chất tạo ra sự phân hoá các lứa tuổi của Trẻ em hiện đại, là căn cứ đáng tin cậy nhất để thiết kế các bậc học.