Luật sư tư vấn về chủ đề "quốc hữu hóa"

quốc hữu hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quốc hữu hóa.

Quy định về công ty quốc hữu hóa và các tổ hợp vì lợi ích kinh tế

Quy định về công ty quốc hữu hóa và các tổ hợp vì lợi ích kinh tế
Quốc hữu hóa là việc đưa các tài sản (động sản và bất động sản) từ sở hữu tư nhân thành sở hữu nhà nước.Đây là quyết định đơn phương quyền lực của nhà nước đối với các tài sản. Việc quốc hữu hóa có thể kèm theo đền bù kinh phí hoặc không đền bù gì cả, lúc đó còn gọi là tịch thu hay sung công