Luat Minh Khue

quốc hữu hóa

quốc hữu hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quốc hữu hóa

Các nước tư bản quốc hữu hoá ngân hàng?

Các nước tư bản quốc hữu hoá ngân hàng?
Trong khủng hoảng hiện thời có xuất xứ từ Mỹ, các nước phát triển đã có những can thiệp mạnh mẽ vào nền kinh tế, từ cứu trợ các ngân hàng, các công ty đến việc quốc hữu hoá.