Luat Minh Khue

quyết toán thuế cuối năm

quyết toán thuế cuối năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyết toán thuế cuối năm

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân ?

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân ?
Xin luật sư hướng dẫn giúp trường hợp sau : Doanh nghiệp tư nhân mua vật tư sửa chữa và thuê nhân công ngoài , nhưng không ký hợp đồng vì làm xong việc thì tính công là 6.500.000đ