Luat Minh Khue

quyên sử dụng đất

quyên sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyên sử dụng đất

" Đất cùng chung sử dụng " được hiểu như thế nào ?

" Đất cùng chung sử dụng " được hiểu như thế nào ?
Tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sổ hồng ) trọn thửa 170 m2 , và cha mẹ tôi cho thêm khoảng 20 m2 đất vườn để làm sân bên hông nhà , Cha mẹ có làm giấy xác nhận được UBND phường xác nhận kèm theo hồ sơ cấp sổ hồng .Vậy trên sổ hồng ghi phần đất trên là đất " cùng chủ sử dụng " là hiểu ý nghĩa như thế nào ? .Xin chuyên gia giải thích dùm " cùng chủ sử dụng " ai là chủ sử dụng ?

Khởi kiện yêu cầu trả lại đất có được Tòa chấp nhận không ?

Khởi kiện yêu cầu trả lại đất có được Tòa chấp nhận không ?
Thưa luật sư, Năm 1955, tôi được bà nội tôi cho diện tích đất bằng 500m tôi ở đến năm 1991 thì dời nhà ở cùng với con trai tôi nhưng phần đất này cháu tôi vẫn tiếp tục ở, đến năm 2000 cháu tôi dời nhà trả lại phần đất cho tôi. Theo trích lục thông tin thì năm 1983 tôi có kê khai đăng ký 500 m, nhưng đến năm 1991 thì không có thể hiện tên tôi.