Luat Minh Khue

quyến sử dụng đất

quyến sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyến sử dụng đất

Cách giải quyết khi bị quấy rối làm phiền ?

Cách giải quyết khi bị quấy rối làm phiền ?
Xin chào Luật sư! Mong Luật sư tư vấn giúp tôi sự việc sau. Ngoại tôi cho tôi 1 mảnh đất đã được cấp giấy đăng kí quyền sử dụng đất cho (ngày 9/6/2015). Hiện ngoại tôi vẫn còn sống (sống chung với tôi). Ông ngoại mất năm 1999.