Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyết Định"

Quyết Định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyết Định.

Quyết định tuyển dụng ?

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> tuyển dụng ?
Kính chào luật sư! Tôi có trường hợp như sau: *TH1: * - Tôi ký hợp đồng thử việc với 1 Công ty CP, sau khi hết hợp đồng thử việc thì tôi không thấy bên phía Công ty CP gửi văn bản thông báo cho tôi về việc hết hợp đồng lao động thử việc.

Lối sống quyết định thành công

Lối sống <strong>quyết</strong> <strong>định</strong> thành công
Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong mang lại nguồn của cải vô giá.

Hỏi về quyết định cho thôi việc?

Hỏi về <strong>quyết</strong> <strong>định</strong> cho thôi việc?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ngày 21/05/2014 tôi làm đơn xin nghỉ việc tại quỹ tín dụng xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình, nhưng thời gian đó quỹ không có Hội đồng quản trị nên ngày 22/05/2014 tôi làm đơn xin rút lại đơn xin nghỉ việc thì ông Phó giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị không cho tôi rút và nói sẽ trả lời bằng văn bản.