Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyết Định Điều Chuyển"

Quyết Định Điều Chuyển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyết Định Điều Chuyển.

Tư vấn về quyết định cưỡng chế kê biên tài sản đã có quyết định chuyển nhượng ?

Tư vấn về <strong>quyết</strong> <strong>định</strong> cưỡng chế kê biên tài sản đã có <strong>quyết</strong> <strong>định</strong> <strong>chuyển</strong> nhượng ?
Thưa luật sư, Cho tôi xin được hỏi : Tôi có đứng tên vay hộ một người bạn với số tiền là 170 000 000 đồng ( không có thời hạn , không cầm cố tài sản, không có chữ kí của chồng tôi , vì chồng tôi không biết việc này ), nhưng sau đó bạn tôi bị phá sản nên không trả được . Người cho vay đã quy kết buộc tôi phải trả thay bạn tôi . Họ đã làm đơn gửi tòa án nhân dân huyện .

Tư vấn về việc chuyển nhượng đất khi đã có quyết định thu hồi ?

Tư vấn về việc <strong>chuyển</strong> nhượng đất khi đã có <strong>quyết</strong> <strong>định</strong> thu hồi ?
Tôi có câu hỏi xin được tư vấn như sau: Tôi ở Đồng Nai, có 1 thửa đất vào năm 2008 đã có thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên đến năm 2015 chủ đất ra văn phòng công chứng chứng thực hợp đồng mua bán đất và đã được UBND cấp xã ký xác lập việc đăng ký biến động đất đai của thửa đất trên.