Luat Minh Khue

quyền của cổ đông

quyền của cổ đông - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền của cổ đông

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?
Thưa luât sư, Tôi có đầu tư kinh doanh vào 1 công ty, công ty đó của anh bạn tôi được cấp giấy phép kinh doanh vào năm 2012,và tôi cũng mới đầu tư vấn vào đó.tôi muốn hỏi luật sư,bây giờ tôi phải làm thế nào để tôi có quyền hạn mà được pháp luật công nhận?