Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền hạn của cảnh sát giao thông"

quyền hạn của cảnh sát giao thông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền hạn của cảnh sát giao thông.

Việc dừng xe kiểm tra giấy tờ của Công An giao thông ?

 Việc dừng xe kiểm tra giấy tờ của Công An giao thông ?
Thưa luật sư! Hiện tại tôi được biết theo thông tư 01/2016 mới nhất. Công an giao thông có quyền dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ, tức là tôi hiểu mình đang đi trên đường, không cần biết có lỗi hay không thì Công an giao thông đều có quyền dừng xe lại và kiểm tra giấy tờ?

Các hình thức tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông ?

Các hình thức tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông ?
Thưa luật sư, theo em được biết, cảnh sát giao thông phải hoạt động theo trạm và theo chốt, và không được tự ý gom thành nhóm để xử phạt giao thông dọc đường trừ khi có lệnh yêu cầu tuần tra giao thông. Xin hỏi luật sư điều này có đúng như vậy không ạ? Xin cảm ơn!