Luat Minh Khue

quyền nghĩa vụ người bảo lãnh

quyền nghĩa vụ người bảo lãnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền nghĩa vụ người bảo lãnh

Trả nợ trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng ?

Trả nợ trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng ?
Thưa luật sư, Tư vấn giúp Em với: Trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho người khác vay 400 triệu trong thời hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm người đó tự ý ra hạn với ngân hàng thêm 3 năm mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh. Đến nay thì không có khả năng trả nợ.