Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền nghĩa vụ người bảo lãnh"

quyền nghĩa vụ người bảo lãnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền nghĩa vụ người bảo lãnh.

Trả nợ trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng ?

Trả nợ trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng ?
Thưa luật sư, Tư vấn giúp Em với: Trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho người khác vay 400 triệu trong thời hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm người đó tự ý ra hạn với ngân hàng thêm 3 năm mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh. Đến nay thì không có khả năng trả nợ.