Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định chung"

quy định chung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định chung.

Quy định đối với công chức cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn?

Quy định đối với công chức cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn?
Kính chào Luật sư! Tôi hiện là cán bộ hợp đồng trong biên chế đối với chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã, có văn bản chấp thuận của UBND huyện. Trên cơ sở đó UBND xã đã ký hợp đồng lao động 03 tháng với tôi từ 01/4/2010 đến 30/6/2010; sau đó ký tiếp 06 tháng từ 01/7/2010 đến 31/12/2010; rồi tiếp tục ký hợp đồng theo từng năm một từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 …cho đến 31/12/2013.