Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về ủy quyền quốc tế"

quy định về ủy quyền quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về ủy quyền quốc tế.

Pháp luật quốc tế quy định thế nào về ủy quyền?

Pháp luật quốc tế quy định thế nào về ủy quyền?
Pháp luật quốc tế quy định như thế nào về việc ủy quyền? Một tổ chức quốc tế phi chính phủ ủy quyền hoạt động cho một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam thì cần những thủ tục và chứng thực như thế nào là hợp pháp?