Luat Minh Khue

quy định về ủy quyền quốc tế

quy định về ủy quyền quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy định về ủy quyền quốc tế

Pháp luật quốc tế quy định thế nào về ủy quyền?

Pháp luật quốc tế quy định thế nào về ủy quyền?
Pháp luật quốc tế quy định như thế nào về việc ủy quyền? Một tổ chức quốc tế phi chính phủ ủy quyền hoạt động cho một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam thì cần những thủ tục và chứng thực như thế nào là hợp pháp?