Luat Minh Khue

quy định về nghỉ hằng năm

quy định về nghỉ hằng năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy định về nghỉ hằng năm

Ngày nghỉ phép ?

Ngày nghỉ phép ?
Kính chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Tôi đi làm ở xí nghiệp may được 17 năm nay tôi chuyển công tác về cơ quan mới đuợc 8 năm, khi nghỉ phép họ tính cho tôi là 13 ngày phép là đúng hay sai?