Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy Chế Doanh Nghiệp"

Quy Chế Doanh Nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy Chế Doanh Nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong>
Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp ?

<strong>Quy</strong> định về sáp nhập <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Kính gửi luật sư! Hiện tại chúng tôi đang có 2 công ty TNHH do hai người khác nhau đứng tên và hoạt động độc lập. Chúng tôi mong muốn cty TNHH thứ nhất hoạt động độc lập nhưng chịu sự quản lý tài chính và nhân sự của công ty TNHH thứ 2.