Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy Chế Doanh Nghiệp"

Quy Chế Doanh Nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy Chế Doanh Nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong>
Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp ?

<strong>Quy</strong> định về sáp nhập <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Kính gửi luật sư! Hiện tại chúng tôi đang có 2 công ty TNHH do hai người khác nhau đứng tên và hoạt động độc lập. Chúng tôi mong muốn cty TNHH thứ nhất hoạt động độc lập nhưng chịu sự quản lý tài chính và nhân sự của công ty TNHH thứ 2.

Quy định của pháp luật doanh nghiệp về trách nhiệm của công ty, doanh nghiệp ?

<strong>Quy</strong> định của pháp luật <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> về trách nhiệm của công ty, <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Bàn về trách nhiệm của công ty, ta có thể đề cập ba lĩnh vực chính: (i) trách nhiệm của công ty đối với những người khác; (ii) đối với các cổ đông của nó; và (iii) trách nhiệm của người quản lý và điều hành đối với công ty. Hãy tưởng tượng Công ty là một con ma, bạn hãy vẽ một hình nhân bằng các dấu chấm, hình giống như các tấm bia dùng ở trường tập bắn, và ở ngực có đeo bản điều lệ. Ta mang hình ảnh công ty như thế khi nói về trách nhiệm của nó.